Nepathya Jomson Bazar Ma

Artist : Nepathya
Song : Jomson Bazar Ma


G………………..F………..G………….F………….G….
Jomsomai bazar ma bara baje hawa sarara
………C………………..F………..G…..
eh hajoor ghar hamro pokhara
G……………………F………………G……..
aahile samma bha chaina gharbar
………………….F…….G..
ghar hamro pokhara

G……………………………F……..
tyo danda dhakyo kuhirole
…………………………………..G….
aagha pani paren lai bari lai
…………………………….F……..
dil chundi lagyo nisthurile
…………………………………………….G…….
man ko byatha bughauna lai bari lai

G………………….F………..
jindagi bageko pani ho
…………………………………….G………
feri farkera aaudaina lai bari lai
………………………….F…………
lagai halau maya yehi bela
………………………………………….G…..
yesto mauka aaundaina lai bari lai